Utylizacja odpadów przemysłowych – Kielce

Odpady przemysłowe wymagają składowania i utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powinny być odbierane przez konkretne firmy, które mają uprawnienia do transportu i przetwarzania szkodliwych substancji poprodukcyjnych. Oferujemy odbiór odpadów przemysłowych w Kielcach i okolicznych miejscowościach. Dysponujemy pojazdami, które pozwalają na bezpieczne przewożenie takich materiałów, nie powodując dodatkowego zagrożenia dla środowiska.

Usuwanie odpadów przemysłowych w Kielcach to usługa skierowana do właścicieli zakładów produkcyjnych z różnych gałęzi przemysłu. Współpracujemy z klientami z branży:

  • poligraficznej,
  • motoryzacyjnej,
  • spożywczej,
  • rolniczej,
  • metalurgicznej,
  • elektronicznej,
  • energetycznej,
  • chemicznej.

Oferujemy wywóz odpadów o różnym poziomie szkodliwości. Odbieramy je nie tylko z zakładów produkcyjnych, ale także z magazynów, centrów logistycznych, stacji benzynowych, gospodarstw rolnych i warsztatów samochodowych.

Dlaczego warto korzystać z usług firm odbierających odpady przemysłowe?

Firmy odbierające odpady przemysłowe mają odpowiednie uprawnienia do przewozu, przechowywania i przetwarzania substancji uznawanych za niebezpieczne. Są to m.in. materiały, które mogłyby spowodować skażenie środowiska, a także te łatwopalne czy wybuchowe. Do ich transportu niezbędne są specjalne pojazdy. Muszą być one odpowiednio przygotowane, by nie dopuścić do mieszania się szkodliwych substancji czy ich wycieku. Utylizacja odpadów w Kielcach wymaga też dopełnienia wielu formalności, dlatego zajmują się tym specjaliści.

Utylizacja odpadów przemysłowych zgodnie z aktualnym prawem jest obowiązkiem właściciela zakładu produkcyjnego, warsztatu czy magazynu. Nieprzestrzeganie tych przepisów naraża przedsiębiorcę na wysokie kary finansowe, a także wstrzymanie działalności. Z tego powodu tak ważne jest podpisanie umowy z podmiotem dysponującym uprawnieniami do odbioru odpadów z firmy i ich utylizacji.

 

Odpady odbierane do utylizacji:

 • Odpady z rolnictwa , sadownictwa
 • Odpady z produkcji oraz przygotowania produktów spożywczych
 • Odpady z przemysłu tekstylnego oraz pokrewnych
 • Odpady z przeróbki ropy naftowej , odpady ropopochodne
 • Odpady produktów przemysłu chemii nieorganicznej
 • Odpady z produkcji oraz przerobu tworzyw sztucznych , włókien syntetycznych oraz kauczuków
 • Odpadowe folie ( metalizowana , spożywcza )
 • Odpady barwników oraz pigmentów
 • Odpady środków ochrony roślin oraz opakowania po nich
 • Odpady z produkcji , przygotowania oraz obrotu detergentów , środków dezynfekujących
 • Odpady farb , lakierów , emalii ceramicznych
 • Odpady farb drukarskich , oraz odpadowy toner drukarski
 • Odpady z elektrowni i innych zakładów energetycznego spalania paliw
 • Odpady z obróbki oraz powlekania metali oraz innych materiałów
 • Odpady i szlamy z hydrometalurgii metali nieżelaznych
 • Odpady z kształtowania oraz fizycznej i mechanicznej obróbki metali
 • Odpadowe oleje oraz odpady paliw ciekłych
 • Odpadowe ciecze stosowane jako elektroizolatory oraz nośniki ciepła
 • Odpady z odwadniania olejów w separatorach
 • Sorbenty , zużyte czyściwa oraz ubrania robocze zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
 • Odpady branży motoryzacyjnej : opony , filtry , płyny eksploatacyjne , tworzywa sztuczne , guma , szyby samochodowe ...
 • Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych
 • Baterie i akumulatory
 • Odpady z czyszczenia zbiorników magazynowych , cystern transportowych , beczek
 • Odpady materiałów oraz elementów budowlanych , w tym także infrastruktury drogowej
 • Złom oraz metale kolorowe
 • Materiały konstrukcyjne oraz izolacyjne zawierające azbest , płyty eternitowe , wełna mineralna , wata szklana
 • Odpady z termicznego przekształcania odpadów
 • Odpady z oczyszczalni ścieków
 • Odpady z oczyszczania gleby oraz ziemi
 • oraz wiele wiele innych ..

Odpady, które skupujemy:

 • oleje przepracowane ( silnikowe , przekładniowe , smarowe , hydrauliczne etc. )
 • odpady folii ( bezbarwna , kolorowa , rolnicza , "stretch" )
 • odpady tworzyw sztucznych ( PET , Plastiki etc. )
 • odpady makulatury ( gazeta , karton , mix )
 • odpady opakowaniowe ( "big-bag" , paletopojemniki 1000l. , palety EURO )
 • odpadowe drewno z obić zewnętrznych ( ze stodół , domów drewnianych etc. )

** Aby otrzymać sprecyzowaną ofertę dopasowaną do Państwa firmy prosimy o kontakt drogą meilową lub telefonicznie, wówczas nasi specjaliści dopasują najkorzystniejsze z możliwych warunki odbioru odpadów. **

Każdorazowy odbiór odpadów kwitujemy Kartą Przekazania Odpadów ( KPO) oraz fakturą VAT . Oświadczamy iż jesteśmy firmą uprawnioną do odbioru odpadów w tym odpadów niebezpiecznych . Posiadamy aktualne zezwolenie dotyczące ich odbioru które znajdą Państwo w zakładce "Dokumenty".

 Zapraszamy do kontaktu

Firma Handlowo-Usługowa ECOMPLEX
Zarządzanie odpadami

naviul. Skrzetlewska 4
25-656 Kielce

+48 692 483 532
+48 530 313 793

mailecomplex.kielce@o2.pl

cookies

Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci Twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!